Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HURUFİ-BEKTAŞÎ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ANADOLU ALEVİLİĞİNE İLİŞKİN YENİ BİR DEĞERLENDİRME
(A NEW EVALUATION OF ANATOLIAN ALEVISM WITHIN THE CONTEXT OF HURUFI-BEKTASHI RELATION )

Author : Hulusi Yılmaz    
Type :
Printing Year : 2016
Number : Volume 7
Page : 48-65
DOI Number: : 10.18299/cahij.95
    


Summary
İsmaililik Anadolu’yu Suriye’den başlayarak Azerbaycan’da dahil olmak üzere çevreleyen bir inanç gurubudur. İsmaililiğin Anadolu’daki dini inançlara etki etmesi kaçınılmazdır. Anadolu Alevi Bektaşi dini gurupları hulul, tenasüh, ahiret inançları bakımından ve kadın erkek toplu ibadet biçimleri ile Nizari İsmaililerine benzemektedirler. Özellikle Babagan Bektaşileri hem inanç hem de daha belirgin bir biçimde namaz ibadeti ile Nizari İsmaililerine benzemektedir. Nizari İsmaili namaz yorumu ile Babagan Bektaşi namaz yorumu arasındaki benzerlikler vakit, şekil ve içerik olarak ortaya çıkmaktadır. Nizari İsmaililerinin Hurufi tarikatında yer edinmeleri ve bu tarikatın Balkan coğrafyasında etkin olmasıyla Babagan Bektaşileri İsmaili etki altında kalmıştır. Hacıdede ve Şeyhkoyun köylerindeki Babagan Bektaşilerinin namaz ibadetlerinin uygulanış biçimleri ile Nizari İsmaili etkileri göstermesi bakımından önemlidir.

Keywords
Babagan Bektaşileri, Nizari İsmaililiği, Namaz

Abstract
İsmailism is a belief system which surrounds Anatolia including Syria and Azerbaijan. Thus, it inevitably has influenced the other belief systems in Anatolia. Anatolian Alevi Bektashi religious communities for instance, resemble Nizari İsmailis in terms of beliefs regarding hulul (antropoformism), reincarnation and afterlife, besides practices like men and women praying together. Specifically Babagan Bektashis resemble Nizari İsmailis in respect to both belief and more specically namaz. Similarities between the namaz versions of Nizari İsmailis and Babagan Bektashis are time, pattern and content of namaz. When Nizari İsmailis gained ground in Hurufi sect which proceeded to be affective in the Balkans, Babagan Bektashis were inspired by İsmailism. Namaz practices of Babagan Bektashi residents of Hacıdede and Şeyhkoyun villages are significant with regard to having the characteristics of Nizari İsmailism.

Keywords
Babagan Bektashis, Nizari İsmailism, Namaz

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri