Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ MUHACİR AZERİ BASINI IŞIĞINDA SOVYETLERİN AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA İSKÂN SİYASETİ
(THE SOVIET’S SETTLEMENT POLICY IN THE LANDS OF AZERBAIJANIN LIGHT OF THE AZERBAIJANIAN REFUGEES’ PRESS IN TURKEY )

Author : İlker Türkmen  - Telli Korkmaz  
Type :
Printing Year : 2016
Number : Volume 6
Page : 179-189
DOI Number: : 10.18299/cahij.83
    


Summary
Çarlık Rusya’nın Türk dünyası topraklarını işgal etme politikası çerçevesinde, Türk Dünyası üzerindeki asimile etme çalışmaları farklı şekillerde olmuştur. Çarlık yönetiminin 1917 Bolşevik Ihtilali ile idareyi devrettiği Sovyetler ittifakı da Türk dünyası toprakları üzerinde bir takım siyasi ve sosyo-kültürel asimile politikaları takip etmiştir. Sovyetlerin uygulamış olduğu iskân politikası çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Gerek yerli halkın elinden alınan araziler üzerine Rus göçmenlerin yerleştirilmesi, gerekse yerli halkın kolhozlara girmeye zorlanması gibi olaylar bunlara önemli birer örnek olmuştur. Yerli ahali içerisinde bölgesel nüfuzu olan kişiler sürgüne tabi tutulmuşlardır. Ellerinden toprakları alınan köylüler ile yerel Sovyet yöneticileri arasında problemler eksik olmamış, Sovyet yönetimi isyanlarla uğraşmak durumunda kalmıştır.

Keywords
Rus göçmenler, Azeri köylüler, toprak sorunu, Ruslaştırma Çalışmaları ve tepkiler.

Abstract
Within the frame of Czarist Russia's policy of invading Turkish world's land, Czarist Russia's assimilation attempts on Turkish world occurred differently. Soviet alliance to which Czarist management turned over the administration with Bolshevik Revolution in 1917 followed same political and socio-cultural assimilations policies on Turkish world's land. The housing policy carried out by the Soviets has appeared us different ways. Both the settlement of Russian immigrants on the land taken from the local people and the enforcement the local people to live in colhozes (collective farms) are important examples. Local people who had the regional dominance were exiled from their land. There were always problems between the villagers whose lands wore take away and local Soviet managers. The Soviet management had to deal with the riots.

Keywords
Russian immigrants, Azerbaijani villagers, land problem, Russianise policies and reactions.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri