Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE KURT VE ADLANDIRMASI
(WOLF AND ITS NAMING STEPPE CULTURE AROUND )

Author : Aslı KAHRAMAN ÇINAR    
Type :
Printing Year : 2016
Number : Volume 6
Page : 1-11
DOI Number: : 10.18299/cahij.82
    


Summary
Bozkır coğrafyası Tuna Nehrinden Çin seddine kadar geniş bir alanı içerisine almaktadır. Bu coğrafyada yaşayan eskiçağ konar -göçer toplumları için iklim ve arazi şartlarının beraberinde getirdiği zorlu bir yaşam oluşmuştur. Genel olarak hayvancılık yapan bozkır toplumlarında kurt önemli bir motif olarak kendini göstermiştir. Hem sürüye kurdun girmesi ve sürünün tehlikeye girmesi anlamında kurt motifi şekillenirken daha da önemli olarak kurt Türk topluluklarına en zor anda yol gösteren kutsal kurtarıcı ve rehber olarak kültüre yerleşmiştir. Kurt ile bütünleşen bozkır toplulukları kurda pek çok isim vermekle kalmamış ona mitolojilerinde en kutsal görevi vererek yüceltmişlerdir. Bu çalışmada bozkır kültür çevresinde her yönü ile ata ve kutsal kurtarıcı olarak bilinen kurda verilen isimler üzerinde durulacaktır.

Keywords
Bozkır, Türk Kültürü, Kurt, Kutsal,

Abstract
The steppe region is including the area from Tuna River to Chinese Wall. The ancient migrant settler living in this area had difficılties arising from conditions of the climate and land. Generally, the wolf figure was important in the life of steppe community ranching. The wolf figure was shaped by the wolf dangerous and coming for the flock; more importantly, the wolf setlled into the culture as a holly leading in diffucul times. The steppe comunities not only gave the wolf some names, but also they gave him the a holly mission and promoted. In this study, we emphaise, around steppe culture, the given names of the wolf known as an ancestor and saver

Keywords
Steppe, Turkish culture, Wolf, Holy.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri