Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ESKİ BOZKIR DEVLET VE TOPLUM HAYATINDA KADININ KONUMU
(THE STATUS OF WOMAN IN OLD STEPPE STATES AND SOCIETIES )

Author : Okan AÇIL    
Type :
Printing Year : 2016
Number : Volume 6
Page : 150-164
DOI Number: : 10.18299/cahij.80
    


Summary
Tarihin başlangıcından beri kadın erkek ile beraber, bazen eşit derecede, bazen haksızlığa uğrayıp zulüm görerek ve bazen kutsal görülüp el üstünde tutularak yaşamını sürdürmüştür. Kadının statüsü coğrafyaya, yaşanılan zamana ve kültüre göre toplumdan topluma değişkenlik göstermiştir. İşte tarihin bozkır devirlerinde, toplumda önemli bir unsur olarak yer alan kadının, toplumdaki algılanışını ve sahip oldukları hakları ortaya koymayı amaçlayan bu makalede, yaklaşık bin beş yüz yıllık dönemde, Avrupa’dan Çin’e kadar olan bölgede yaşamış olan, İskit ( Saka ), Sarmat, Büyük Hun ve Avrupa Hun Devletleri ile Göktürk Devleti dönemleri incelenmiştir. Eski bozkır kadınının devlet yönetiminde ve sosyal hayatta sahip olduğu haklar, bozkır toplumundaki kadın algısı, bozkır kadınının icra ettiği görevler ve sahip olduğu statü kaynakların aktardığı bilgiler doğrultusunda bir araya getirilip sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords
İskit, Sarmat, Hun, Göktürk, Kadın

Abstract
Since the dawn of time, women have coexisted with men sometimes equally, sometimes opressed and cruelly treated and sometimes seen as divine and on a silver platter. The status of women has changed in different societies based on geography, time and culture. In this article whose aim is to put forth the public perception and rights of women, who were an important element of the society, in stepic era, the Scyth ( Saka ), the Sarmat, the Great Hun and European Huns and the Göktürk states and governments, who lived in an area from China up to Europe through an approximate timespan of one thousand five hundred years, have been examined. The rights possessed by the old stepic women in administration and social life, the perception of women in stepic society, the tasks carried out by stepic women and their status have, through the information provided by the resources, been gathered and attempted to be presented.

Keywords
Scyth, Sarmat, Hun, Gokturk, Women

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri