Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OTTOMAN GOVERNANCE UNDERSTANDING AND SOCIAL ORDER ACCORDING TO THE BOOK OF DEFTERDAR SARI MEHMED PASHA’S ‘NESAYIHU’L-VUZERA VE’L-UMERÂ’
(DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA’NIN NESÂYİHÜ’L-VÜZERÂ VE’L-ÜMERÂ ADLI ESERİNE GÖRE OSMANLI YÖNETİM ANLAYIŞI VE TOPLUM DÜZENİ )

Author : Almıla Gökçe ÖZCAN    
Type :
Printing Year : 2015
Number : Volume 5
Page : 1-22
DOI Number: : 10.18299/cahij.67
    


Summary
Osmanlı devlet adamları XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı devlet yapısı ve toplum düzeninde görülen değişiklikleri bozulma olarak değerlendirmişler ve bozulma hakkındaki fikirlerini ıslahatnâme adı verilen eserler kaleme alarak anlatmışlardır. Bu eserlerde sadece Osmanlı devlet yapısı ve toplum düzeninde görülen bozulma hakkında değil, aynı zamanda Osmanlı yönetim anlayışı ve toplum düzeni hakkında da bilgiler yer almaktadır. Bu makalede Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın “Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ” adlı eserinin incelenmesi suretiyle Osmanlı yönetim anlayışı ve toplum düzeni hakkında bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Keywords
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ, adâlet dâiresi, erkân-ı erbaa.

Abstract
Ottoman statesmen evaluated changes that in the Ottoman state structure and the social order at the end of the sixteenth century as corruption. They explained their ideas by writing books as known as ıslahatnâme. These books are not only about disorders in the Ottoman state structure and social order but also about the Ottoman governance and social order. İn this article, to intended to achieve information about the Ottoman governance and social order through review a book of Defterdar Sarı Mehmed Pasha’s Nesâyihü’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ’.

Keywords
Defterdar Sarı Mehmed Pasha, Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ, Circle of Justice, Erkân-ı Erbaa

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri