Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EXAMPLE TO THE TECHNICAL ACADEMIES ESTABLISHED WITH THE TANZIMAT: ACADEMY OF FORESTRY
(TANZİMAT İLE AÇILAN TEKNİK OKULLARA BİR ÖRNEK: ORMAN MEKTEBİ )

Author : A.Fatih Şendil    
Type :
Printing Year : 2015
Number : Volume 4
Page : 213-226
DOI Number: :
    


Summary
Osmanlı’da III. Selim ile başlayan askeri yenileşme hareketleri Tanzimat’la beraber sivil hayatta da hissedilmeye başlamıştır. Günümüzdeki köklü üniversitelerin ve fakültelerin temeli olan batılı manada okullar açılmaya başlanmıştır. Ziraat Mektebi, Telgraf Mektebi, Maden Mektebi gibi yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılan okullardan bir tanesi de günümüz İ.Ü. Orman Fakültesi’nin temeli olan Orman Mektebi’dir. Bu okulun açılışı tıpkı diğer teknik okullarında açılışına benzer bir süreç izlemektedir. Bu makalemizde Tanzimat sürecinde açılmış olan teknik okullardan birisi olan Orman Mektebi’nin 1857’de kuruluşundan 1871’de kurumsal bir yapıya kavuşana kadar geçirdiği süreç Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerine dayanarak incelenecektir.

Keywords
Orman Mektebi, Orman Fakültesi, Ormancılık, Teknik Eğitim

Abstract
Militarist modernization movements launched with Selim III at Ottoman, began to be felt on civilian life with the Tanzimat. The schools in the manner of western standards were started to be established as the roots of present universities and faculties. One of the schools such as Agricultural Academy, Telegraph School, Mining School which were established to raise technical staff, is Academy of Forestry the base of present Forestry Faculty of Istanbul University. The opening process of this academy follows a similar route with other technical schools. In this essay we will examine the Forestry Academy one of the technical schools which were established at Tanzimat era from its establishment at 1857 to the time when the Academy gained an instated form at 1871 by using the documents from Ottoman Archive.

Keywords
Academy of Forestry, Faculty of Forestry, Forestry, Technical Education

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri