Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE 57. ALAY
(THE FIFTY SEVENTH REGIMENT OF THE DARDANNELLES FRONT )

Author : Nurhan Aydın  TUBA GEÇENNER  
Type :
Printing Year : 2015
Number : Volume 4
Page : 167-180
DOI Number: :
    


Summary
1914 yılında başlayıp 1918’de sona eren Birinci Dünya Savaşı, Türk ve dünya milletleri tarihi açısından büyük bir dönüm noktası sayılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarından çıkmış, ordusu bitkin, ekonomik ve diplomatik anlamda da tam bir çöküş yaşamaktaydı. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu bu durum için savaşı bir kurtuluş olarak görmüştür ancak savaş, Osmanlı Devleti’nin felaketi olmuştur. Osmanlı Devleti birçok cephede birden savaşmak zorunda kalmış ve Çanakkale Cephesi hariç diğer bütün cephelerde ağır yenilgi yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı içerisinde Çanakkale Savaşları, sebep ve sonuçları açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çanakkale Cephesi, Fransa ve Rusya’nın açtığı cephelerde savaşın olağan hale gelmesi sonucunda açılması düşünülmüştür. İngiltere, Fransa ve Rusya bu suretle Almanlara karşı kesin sonucun alınacağını öngörmüştür. Ayrıca bu cephenin açılması İngiltere’nin Ortadoğu ve Boğazlara ilişkin politikalarına da uygun düşmektedir. Bu çalışmada Çanakkale Cephesi’nde savaşan 57. Alay hakkında araştırma yapılmış, Alay’ın kuruluşu, Çanakkale Cephesi’ndeki faaliyetleri, karargâhı, sancağı ve şehitliği üzerinde durularak bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışma sırasında başta ATASE olmak üzere birçok farklı kaynaktan yararlanılmıştır.

Keywords
Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, 57. Alay, Yarbay Hüseyin Avni.

Abstract
The First World Warwhichstarted in 1914 andended in 1918, regarded as milestoneforTurkishpeopleandothercountriesnation. Beforethe First World Warbrokeout, theOttomanEmpirecameout of Balkan Warandtheirarmywasexhausted, theireconomicanddiplomaticsituationwas in collapse. However, theOttomanEmpireconsideredthatjoiningbattlewas a bestwaytogetrid of theirbadsituation, it wasactuallytheworstwaythatcomingtostickyend. TheOttomanEmpire had tofight at differentfrontsandexceptfromDardannelles Front, theyweredefeated in alltheotherfronts. Duringthe First World War, theDardennellesWar had a greatimportance in terms of its’ reasonsandresults. TheDardennelles Front had tobeginbecauseofoppression of France andRussiaarmy. England , FranceandRussiaconsideredthattheycouldwon a greatvictoryagainstGerman. Also, thisfrontwasimportantforEnglandbecause of itspolicyaboutMiddle East andBosphorus. Thepurpose of thisresearch is togiveinformationaboutthe 57. Regimentwhichfought in Dardennelles Front, theirfoundation, contributionforthebattle , militaryquartersandtheirflag. Forthisstudyweusefirstlythebook ATASE andmanyothersources.

Keywords
Thefirst World War, DardannellesWar, The 57th Regiment, Lieutenantcolonel Hüseyin Avni Bey.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri