Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1590 TARIHLI MUFASSAL TAPU TAHRIR DEFTERINE GÖRE REVAN EYALETINDE ALINAN VERGILER (ORDUBAD KAZASI ÖRNEĞI)
(SİNCE TO THE MUFASSAL TAPU DEFTERİ THE TAXES WHAT WAS COLLECTED AT STATE OF REVAN )

Author : MEHMET ALAUDDİN İSLAMOĞLU    
Type :
Printing Year : 2015
Number : Volume 4
Page : 132-166
DOI Number: :
    


Summary
H. 999 (M.1590) tarihli Revan Eyaleti Mufassal Tapu Tahrir Defteri, bölgenin ilk tahriri olması sebebiyle Azerbaycan’ın sosyal ve ekonomik tarihi açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken en önemli arşiv kaynaklarından bir tanesidir.Yapılan çalışmada defterin bu hususiyetinden istifadeyle, Ordubad bölgesinin Osmanlıidaresi altında bulunduğu dönemde Ordubad’ın bağlı bulunduğu Revan Eyaletinde geçerli olan vergi düzenive bu bölgeden tahsil edilen vergi çeşitleri ve bununyanında ,başta tarım olmak üzere, kazanın hayvancılık ve diğer üretim kaynaklarının tespitigibi konular ele alınacaktır. Böylece Azerbaycan’ın en eski yerleşim ve idari merkezlerinden bir tanesi olan Nahcıvan bölgesinin Ordubad Şehrinin ve ona bağlı nahiyelerin sosyal ve ekonomik tarihinede ışık tutulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Osmanlı,Vergi, Ordubad,Revan Eyaleti ,Azerbaycan ,Osmanlı-Azerbaycan Tahrir Kayıtları.

Abstract
Since the fact that the tahrir register of the year H. 999(1590) has been the first tahrir register on the region, which again constitutes a turning point under the rule of the Ottomans, it can hence be considered as one of the most important archive documents to be investigated and interpreted, regarding to the social and economical history of Azarbaijan.In this survey, taking into account of this distinctiveness the mufassal tahrir register, the tax system and the sorts of taxes in Ordubad in Revan State in the time under the rule of the Ottomans has been studied. The mufassal tahrir register, which constitutes the subject matter of this survey, not only gives information on commercial, agricultural and animal breeding activities on the region, it also enlightens us on the the social and economical history of Ordubad City in Nahcivan and the districts attached to Nahcivan region, which is one of the oldest settlement areas and administrative centres of Azarbaijan.

Keywords
Ottoman, Tax, Ordubad, Revan State, Azarbaijan, Ottoman-Azarbaijan MufassalTahrir Registers

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri