Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ASUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİ TÜCCARLARINDAN U?UR-ŠA-İŠTAR’IN SARAY VE KURUMLAR İLE YAZIŞMALARINDAN BAZI ÖRNEKLER
(SAME CORRESPONDENCE SAMPLES OF )

Author : SALİH ÇEÇEN  L. GÜRKAN GÖKÇEK  
Type :
Printing Year : 2015
Number : Volume 4
Page : 189-201
DOI Number: :
    


Summary
Usur-ša-İštar, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde Anadolu’da tanınmış tüccarlardan biridir. Bırakmış olduğu arşiv şimdiye kadar Kültepe’de ele geçen arşivlerin en büyüğüdür. Arşiv üzerinde yapılan çalışmalar yalnızca kendisinin ticari aktivitelerihakkında değil aynı zamanda Asur Ticaret Kolonileri Dönemi hakkında da önemli bilgiler sağlamaktadır.Bu makalede ele alınan üç adet belge, tüccarın Koloni Dönemi’nin yönetim organları ile olan yazışmalarındandır. Belgelerin ikisi Kaniş ve TurhumitKarumlarınınU?ur-ša-İštar’a, biri ise Amkuwa krallığına iletilmek üzere kardeşlerine yazılmış bir mektuptur.

Keywords
Kültepe, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi, U?ur-ša-İštar

Abstract
Usur-ša-İštar is a wellknowntrader in Anatolia in AssyrianTradeColoniesPeriod. His archive is thebiggestarchive in Kültepe so far. Studies on thisarchiveprovidesignificantinformation not onlyabout his tradeactivities but alsoaboutAssyrianTradeColoniesPeriod. Three documentswhich is evaluatedin thisarticlearethecorrespondenceswiththeadministrationinstitutions of ColoniesPeriod. Twodocumentsarefromthe Kaniş amdTurhumitKarumstoU?ur-ša-İštarandtheotherone is to his brothers in orderto be forwardedtoAmkumaKingdom.

Keywords
Kültepe, AssyrianTradeColoniesPeriod, U?ur-ša-İštar

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri