Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR’IN 1954 YILI ABD ZİYARETİNDEKİ KONUŞMALARI VE KAMUOYUNDAKİ YANSIMALARI
(THE PRESİDENT OF TURKİSH REPUBLİC CELÂL BAYAR’S 1954 VİSİT TO THE USA AND İTS REFLECTİONS ON PUBLİC OPİNİON )

Author : EMİN ÖZDEMİR  HASAN KARAKUZU  
Type :
Printing Year : 2015
Number : Volume 4
Page : 62-78
DOI Number: :
    


Summary
Amerika’nın bağımsızlığını kazanması ile başlayan Türk-Amerikan ilişkileri, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e başta ekonomik olmak üzere birçok alanda gerçekleşir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yapılan ikili antlaşmalarla devam ettirilen ilişkiler, Soğuk Savaş Döneminde stratejik ortaklığa dönüşür. Bu çerçevede gelişen dostluğun sonucu olarak Cumhurbaşkanı Celâl Bayar 1954 yılında Amerika’yı ziyaret eder. Cumhurbaşkanı, 28 Ocak-27 Şubat 1954 tarihleri arasında Amerika’da bulunduğu süre zarfında iç ve dış politikaya dair pek çok konuşma yapar. Yapmış olduğumuz bu çalışmada, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Amerika ziyaretinde, iç ve dış politikaya dönük konuşmaları vebu konuşmaların kamuoyuna yansımalarını irdeleyeceğiz.

Keywords
Celâl Bayar, Türk-Amerikan İlişkileri, Demokrat Parti Dönemi, ABD Ziyareti.

Abstract
StartingwiththeIndependence of the USA, therelationsbetweenThe USA andTurkeydatebacktotheOttomaneraandstillcontinue in manyfields.,especially in economicterms. Thebilateralagreementssignedsubsequenttothedeclaration of theindependencehavebecomestrategicalpartnership in theColdWarera. As a result of thegoodrelationshipsbetweenthecountries, TurkishPresident Celâl Bayar visitedthe USA in 1954. .ThePresident of Turkeymademanyspeechesaboutthedomesticandforeignpolicieswhen he was in the USA in 28 January-27 February 1954. Inthisstudy, wearegoingtoinvestigatethesespeechesandtheireffects on public.

Keywords
Celal Bayar, TurkishRepublic, Turkish-AmericanRelations, Period of DemocraticParty, Visittothe USA.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri