Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET ADAMLARININ ADÂLETE VE REFAHA DAYALI TOPLUM DÜZENİ OLUŞTURMA GAYELERİ
((Men Of The Great Seljuqid State Goals Were To Create Social Order Based On Justice And Prosperity) )

Author : Nilay AĞIRNASLI    
Type :
Printing Year : 2014
Number : Volume 3
Page : 112-122
DOI Number: :
    


Summary
Büyük Selçuklu Devleti sultanları, İslâm dinine ve Türk hâkimiyet anlayışına uygun olarak idare ettikleri halkı soy ve inanç ayrımı yapmadan refah içinde yaşatabilmek için büyük bir çaba göstermişlerdir. Nitekim hâkimiyetleri altındaki milletlere karşı âdil, cömert ve hoşgörülü olmaya son derece özen gösteren Selçuklu sultanları; ele geçirdikleri yerlerde cami, medrese, kütüphane, han, hamam gibi kamu yararına pek çok yeni yapılar inşa ettirmişlerdir. Yine bu yerlerde üretimin artmasına ve ticaretin gelişmesine destek olacak bazı ekonomik tedbirler almayı da ihmal etmemişlerdir. Ayrıca maddi imkâna sahip olmayan yetenek sahibi kişileri himaye etmişler ve yoksullara da yardım etmişlerdir. Öte taraftan Selçuklu devlet adamları da tıpkı sultanlar gibi idare ettikleri bölgelerde halkın rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için önemli faaliyetler gerçekleştirmişlerdir.

Keywords
Büyük Selçuklu Devleti, Refah, Âdalet, Ekonomi, Medrese

Abstract
Great Seljuqid Sultans, the dominant conception of Islamic religion, and the Turks have ruled in accordance with the welfare of the people without distinction of belief in the descent and made every effort to perpetuate. Indeed, toward the nation under the domination of a fair, generous and tolerant, showing to be very careful Seljuqid Sultans, where that took over the mosque, madrasah, library, khan, Turkish bath have built new structures such as the public benefit. Again some of these places, increase pruduction and economic measure to support the development of commerce have received. In addion, by protecting people who have talent do not have the financial opportunity, helping the poor have also. In side to other Seljuqid state men were in use such as in areas like sultans people in comfortable and peace of mind for living conducted important activities.

Keywords
Great Seljuqid State, Welfare, Justice, Economic, Madrasah

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri