Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOĞOL SÜLEMİŞ VE TİMURTAŞ İSYANLARI KARŞISINDA ANADOLU’DA TÜRKMENLERİN TUTUMU
(The Attitude Of The Turkmens İn Anatolia Against The Uprisings Of Sulemis And Timurtaş )

Author : KÜRŞAT SOLAK    
Type :
Printing Year : 2014
Number : Volume 3
Page : 61-74
DOI Number: :
    


Summary
1243 Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da Türkmen Beylikleri kurulmuştur. Bu beyliklerin ortaya çıkmasında pek çok etmen söz konusudur. Bu cümleden olarak Moğol Sülemiş ve Timurtaş isyanları ve bu isyanlar karşısında Türkmenlerin aldığı tavırlar Anadolu’daki beylikleşme sürecinde âmil olmuştur.

Keywords
Anadolu Beylikleri, İlhanlılar, Karamanoğulları, Sülemiş, Timurtaş

Abstract
After the battle of Kösedağ 1243, The Turkmen principalities was founded in Anatolia. There were so many reasons in arising of these principalities. By this word, the uprisings of Mongol Sülemiş and Timurtaş and the role that they played against these uprisings were the main reasons of being founded of these principalities.

Keywords
Anatolian Principalities, İlkhanids, Karamanids, Sulemis, Timurtas

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri