Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KULLANILDIĞI, ÖĞRETİLDİĞİ VE GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI ORTAMLARLA ALMANYA’DAKİ TÜRKÇENİN DURUMU: KELSTERBACH ÖRNEĞİ (2)
(CONDITION OF TURKISH IN GERMANY WITH THE ENVIRONMENTS IT IS USED, TAUGHT AND DEVELOPED: KELSTERBACH EXAMPLE (2) )

Author : Meryem ARSLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : Volume 12
Page : 212-228
DOI Number: : 10.18299/cahij.272
    


Summary
Kelsterbach’taki Türkçe ile ilgili çalışmanın ikinci bölümünde konu, dil becerileri, Kelsterbach’taki Türkçede yer alan Almanca etkiler, Kelsterbach’ta Türkçenin kullanıldığı ve geliştirilmeye çalışıldığı ortamlar (yer adları, basın-yayın faaliyetleri, sosyal etkinlikler ile ailelerin çocuklarına ana dili kazandırma çalışmaları, bayram kutlamaları, düğünler gibi eğlence ve kutlamalarda Türkçe gibi) ile onun azınlık hakları çerçevesinde resmî olarak öğretilip öğretilmemesi alt birimleriyle ele alınmıştır.

Keywords
Dil becerileri, kod değiştirme, Almanya’da Türkçenin kullanıldığı ortamlar

Abstract
In the second part of the study on Turkish in Kelsterbach, the subject, language skills, German influences in Turkish in Kelsterbach, environments in which Turkish is used in Kelsterbach and in which it is tried to be developed (place names, press activities, social activities, In the entertainment and celebrations, such as Turkish, the celebrations, celebrations, weddings, Turkish, etc.) and its not being taught officially within the framework of minority rights have been handled with its sub-units.

Keywords
Language skills, code-switching, enviroments using Turkish in Germany

Advanced Search


Announcements

    Volume 12

    Our regular volume 12 - OCTOBER  2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri