Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ VE ÖĞRENCİ PROFİLİ
(Hacı Bektaş Veli University and the it’s Students Profile )

Author : Hasan YAVUZER  Ahmet Burak KAHRAMAN  
Type :
Printing Year : 2014
Number : Volume 3
Page : 23-34
DOI Number: :
    


Summary
Bu araştırma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin sosyal kültürel ve ekonomik özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra hem Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi hem de Nevşehir İli’ne yönelik sıkıntı ve memnuniyetlerini belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ndeki tüm fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere yönelik elektronik ortamda bir anket uygulanmıştır. Geri dönüş yapan 5625 öğrencinin anket sonuçları yüzdelik ve frekans verileri şeklinde sosyolojik bir bakış açısı ile yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde kurulduğu günden bu yana Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde akademik, idari, fiziki ve öğrenci sayısı bakımından önemli gelişmeler kaydedildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrenci profilini zenginleştirmek ve başarı grafiğini daha da artırmak için hem üniversite hem de şehirde yeni tedbirler alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords
Nevşehir, Üniversite, öğrenci, profil, eğitim, memnuniyet.

Abstract
This research, besides determining the socio-cultural and economical characteristics of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University students, is also directed to determining their problems and satisfactions concerning the university and the city. To this aim, an electronic survey about students who are studying at the faculties and vocational high schools of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University is conducted. The survey results of 5625 students who returned are interpreted through a sociological point of view in terms of percentage and frequency data. It is detected that Nevşehir Hacı Bektaş Veli University has improved academically, physically, administratively and that the number of student has increased significantly. At the same time, it is concluded that new measures should be taken both in the university and the city, in order to enrich the student profile and to increase the success rate.

Keywords
Nevsehir, University, student, profile, education, contentment.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri