Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEÇ ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE ARAGON KRALLIĞI VE DOĞU AKDENİZ (1276-1479)
(GEÇ ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE ARAGON KRALLIĞI VE DOĞU AKDENİZ (1276-1479) )

Author : Nicholas COUREAS   Çeviren  Seyhun ŞAHİN - Ergun ÜSTÜN
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 9
Page : 517-526
DOI Number: : 10.18299/cahij.184
    


Summary


Keywords


Abstract
Aragon Krallığı bu dönemde hırslı ve büyük ölçüde başarılı olan bir Akdeniz yayılma politikasına girdi. Fakat Aragon Krallığı’nın başlattığı bu politika 1462 yılında krallıkta patlak veren bir iç savaş dolayısıyla kısa sürdü. Aragonlular tarafından gerçekleştirilen bu yayılma hem siyasi hem de ticari yöndeydi. Sicilya 1283 yılından itibaren Aragonluların, 1308 yılından sonra da 1204 yılında IV. Haçlı Seferi’nin hemen başında Latinler tarafından kurulan Atina Düklüğü’nün kontrolü altındaydı. Atina Düklüğü döneminde daha sonra Sicilya’da kontrolü bir grup paralı Katalan asker ele aldı. On üçüncü yüzyılın sonları ve on dördüncü yüzyılın başlarından itibaren Aragonlular ve özellikle de Katalan tüccarlar Venedik hâkimiyetindeki Girit’e, Kıbrıs Lusignan Krallığı’na ve Rodos’taki Hospitalier Şövalyeleri’ne ekonomik olarak nüfuz ettiler. Katalanların uyguladığı bu ekonomik yayılma hareketi hem Müslüman hem de Hıristiyan gemilerine karşı yürüttükleri politik ve ekonomik çıkarlara dayanan korsanlık faaliyetleri ile alakalıydı. Aragonluların daha doğrusu Katalanların etkisi kültür alanına da yayıldı. Bu durum Fransiscan rahibi Ramon Lull'un misyonerlik ve Haçlı seferberlik faaliyetlerinde, canlı tasvirlere dayalı ama zaman zaman da tarihsel olarak yanlışlıklar içeren Katalan paralı asker Muntaner’in Yunanistan’daki Katalan seferlerini anlatan Mora Kroniklerinde, Mora Kroniğinin Aragonca çevirilerinde ve Rodos’taki Hospitalierlerin Aragonlu üstadı Juan Fernandez de Heredia’nın yönetiminde derlenen tarih metinlerinde ifade edilmiştir. Aragonluların Doğu Akdeniz'deki siyasi, ekonomik ve kültürel anlamdaki genel etkisi bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Keywords
Aragon Krallığı, Doğu Akdeniz

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.



Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri