Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SELÇUKLU DEVLETİ’NİN MOĞOL İŞGALİ ALTINDA OLDUĞU DÖNEMDE AKSARAY’DA GEÇEN İKİ MÜCADELE VE ENTERESAN SONUÇLARI
(TWO CHALLENGES AND THEIR SALIENT RESULTS IN AKSARAY IN THE SELJUK STATE UNDER THE MONGOL INVASION )

Author : Ayşe Dudu Kuşçu    
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 9
Page : 103-110
DOI Number: : 10.18299/cahij.175
    


Summary
Anadolu’nun Türkler tarafından fethini takip eden dönemlerde, ele geçirilen bütün şehir ve beldeler gibi Aksaray şehri de yeni bir siluet ve yeni bir kimlik kazanmıştı. Selçuklular’ın politika dehası olarak niteleyebileceğimiz sultan II. Kılıç Arslan (1155-1192), 1170 senesinde yeniden kurduğu bu şehre belki de tarihin hiçbir döneminde yakalayamadığı bir şöhret kazandırdı. Burada kendisi için beyaz taşlardan bir saray yaptırarak şehrin günümüze kadar gelen ismini almasını sağladı. Bunun yanı sıra Aksaray’da Kılıç Arslan’ın askerleri için meskenler, cami, mescid, medrese, ribat türünde pek çok dinî ve medenî eserler inşâ edildi. Kısacası şehir, bu dönemde tam bir Türk-İslâm şehri hüviyetine büründü. Kılıç Arslan, çoğu zaman Aksaray’da oturuyor, sefere çıkacağı dönemlerde askeri techizat ve hazırlıklarını burada tamamlıyor ve seferlerine buradan başlıyordu. Bu sebeple şehir Selçuklular döneminde Darü’l-Cihad, Darü’z-Zafer veya Darü’r-Ribat unvanıyla anılmaya başladı.

Keywords
Aksaray, Selçuklular, II. Kılıç Arslan, Moğollar, Baycu Noyan

Abstract
Following period of conquest of Anatolia by the Turks, Aksaray just like other Anatolian cities gained a new appearance and identity. Seljuk sultan, Kilij Arslan II(1155-1192) who was a political genius and the founder of Aksaray had the city as famous as never seen again after 1170. Kilic Arslan built new palace with white stones for himself and city was named after this palace. In addition, he built buildings for his soldiers and other buildings peculiar to Islamic civilization such as mosques, masjids, madrasah, ribat. In fact, Aksaray became a Turkish-Islamic city in this period. Kilic Arslan was resided here and he was prepared for military campaigns here. That is why the city took these names: Darü’l-Cihad, Darü’z-Zafer or Darü’r-Ribat.

Keywords
Aksaray, Seljuks, Kilic Arslan II, Mongols, Baicu Noyan

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.



Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri