Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İMPARATOR I.JUSTİNİANOS DÖNEMİNDE (527-565) BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN SİYASİ YAPISI
(Political structure of the Byzantine empire in the era of emperor justin (527-565) )

Author : Mehmet Ertan Bamyacı   - Sezgin GÜÇLÜAY  
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 9
Page : 316-323
DOI Number: : 10.18299/cahij.163
    


Summary
Bizans İmparatorluğu’nun VI. Yüzyılına damgasını vurmuş olan Justinianos; hukuk, tarih ve din alanında küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim almış donanımlı bir imparatordur. Tahtta kaldığı yaklaşık otuz sekiz yıl boyunca imparatorluk çok ciddi sorunlarla yüzleşmiştir. Ancak Justinianos bu sorunları aşmayı ve imparatorluğu ayakta tutmayı başarmıştır. Hukuk alanında, askeri alanda, iç ve dış siyasette önemli başarılar sağlanmıştır. Bu başarıları sağlamada ise eşi Theodora’nın, generalleri Belisarıos’un ve Narses’in katkıları büyük olmuştur. Justinianos’un uğruna mücadele verdiği en büyük hayal ise dağılan Roma’yı tekrar birleştirmek ve Konstantinopolis (İstanbul ) merkezli büyük bir Hıristiyan imparatorluk oluşturmaktır. Zaten uygulamış olduğu bütünleştirici siyasette, hukuki ve askeri alanda atmış olduğu önemli adımlarda imparatorun kafasında tasarladığı büyük imparatorluk hayalini okumak mümkündür.

Keywords
Bizans, Siyaset, Konstantinopolis, İran, Anadolu, Balkanlar, Justinianos

Abstract
Justinianos, the king of Byzantine Empire who stamped his name onto 6th century of Empire and known as a well-equipped man with perfect education about law, history and religion since the young age. During his thirty-eight years of dominion, the Empire faced with very serious problems but Justinianos has managed to overcome these problems and keep the empire alive. The Empire had important achievements in the fields of law and military including internal and external politics. Constructive helps of his wife Theodora and his generals Belisarius and Narses had great impact on his successes. The greatest dream that Justinianos struggled for, was to unify the scattered Rome and to form a Constantinople (Istanbul) centered great Christian. It is possible to read the imagination of the great empire in the mind of the emperor by observing the steps he has taken in the integrative politics, the legal and military field

Keywords
Byzantine, Justinianos, Politics, Constantinople, Iran, Anatolia, Balkans

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri