Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


I. Dünya Savaşı Öncesinde Kerkük ve Musul’dan Elazığ ve Çevresine Yapılan Türkmen Göçleri (Bir Alan Araştırması ve Sonuçları)
(Turkmen migrations from Kirkuk and Mosul to Elazig and its Surroundings Before The World War I (A Field Study and Its Results) )

Author : Ahmet Altungök   - Çağrı BAKIR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 9
Page : 40-54
DOI Number: : 10.18299/cahij.161
    


Summary
I. Dünya Savaşı öncesinde Ormanlı Devletinden koparılan önemli Türkmen şehirleri olan Musul ve Kerkük’ten, ana kucağı olan Anadolu topraklarına çok sayıda göç gerçekleşmiştir. Yapılan göçlerin bir kısmı Elazığ ilinin bazı bölgelerini de kapsamaktadır. Elazığ ilinin Şehsuvar, Haroğlu, Çağlar, Sarıbuk ve Zerteriç köyleri bunlardan birkaç tanesidir. Bu köylerin sakinleri ile yapılan görüşmelerde onların I. Dünya Savaşı öncesinde yaşamış oldukları felaketler ve bu felaketlerin sonucunda gerçekleştirmiş oldukları göç serüveni köy sakinlerinin ağzından dinlenerek kayıt altına alınmıştır. Bu tanıklıkları anlatan kayıtlara ek olarak; onların sosyal yaşamlarını, kültürlerini anlatan bilgilere ve görsellere yer verilmiştir. Elazığ ili, I. Dünya Savaşı öncesinde Kerkük ve Musul şehirlerinden almış olduğu göçlerden dolayı, Türkmen kültürünü bünyesinde barındırmaktadır. Bu göçlerin akabinde, müziğinden folkloruna; sanatından köy isimlerine kadar birçok konuda Kerkük ve Musul şehirlerinin sosyal yaşantısına ait çok sayıda kültürel öğeyi özümseyen Elazığ bu yapısıyla “Anadolu’nun Kerkük’ü” tanımlamasını hak etmiş sayılmaktadır.

Keywords
I. Dünya Savaşı, Türkmen Göçleri, Kerkük, Musul, Elazığ.

Abstract
Many migrations were made to the mother’s bosom, the Anatolian territory, from the Turkmen cities of Mosul and Kirkuk, which have been disconnected from the Ottoman State before the World War I. Some of the migrations encompasses some regions of the province Elazig. Şehsuvar, Zerteriç, Çağlar, Sarıbuk and Haroğlu are some of these villages of the province Elazig. The interviews with the residents of these villages were recorded by having directly listened to the village residents about the disaster they have experienced before the World War I and about the migration journey they have made as the result of these disasters. In addition, the information telling about their social lives, their culture and the visual records were also included to these records about these testimonies. Elazig province hosts the Turkmen culture due to the immigrations it took from the cities of Kirkuk and Mosul before the First World War. Elazig, immediately after these migrations, has absorbed a numerous cultural elements in many areas belonging to the social life of Kirkuk and Mosul from music to folk, from art to the village names and thus it is deemed to have merited the definition of “Anatolian Kirkuk" with this own structure.

Keywords
The World War I, Turkmen Migrations, Kirkuk, Mosul, Elazig

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri