Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNDE GERMANİCİA (MARAŞ)
(Germanıcia (Marash) at the Reign of Roman and Byzantium )

Author : İlyas GÖKHAN    
Type :
Printing Year : 2014
Number : Volume 2
Page : 76-87
DOI Number: :
    


Summary
Bu bildiride, Ortaçağ’ın Latince, Grekçe ve Arapça kaynaklarından faydalanarak, Germanicia’nın Roma ve Bizans İmparatorluğu Dönemindeki siyasi tarihi ele alınacaktır. Günümüzde Antik Germanicia şehrinde çıkarılan mozaikler söz konusu devletler dönemine aittir. Maraş M.Ö. (B.C.) 58’de Büyük Roma İmparatorluğu’nun eline geçti. Hititler zamanındaki “Markasi” olarak geçen şehre Romalılar devrinde Germanicia adı verildi. Roma İmparatorluğu zamanında Maraş, Kommegene Krallığına bağlıydı. Roma döneminde Germanicia Anadolu ile Suriye arasındaki geçitler üzerinde bulunmasından dolayı stratejik bakımdan önemli bir yerdi. İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Germanicia şehri Doğu Roma tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Germanicia 635’de Arap akınlarına uğramış ve bundan sonra sık sık Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında el değiştirmiştir.

Keywords


Abstract
In this paper, political history of Germanicia during Roman and Byzantium will be studied with the help of Latin. Greek and Arabic sources. Mozaics dug in the present belong to period of these states. Marash was taken in 58 B.C. by Roman Empire. City’s name “Markasi” Hittite time, become Germanicia in Roman time. The city was an important place of passes between Eastern Roma and Syria. After division of Roma, the city came under Eastern Rome. Germanicia started to be raided by Arabic in 635 (A.D.) and become a conflict center between these two sides.

Keywords

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri