Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hristiyanlık Öncesi Roma’da Dinin Gelişim Serüveni
(Development Of Religion Rome During Pre-Christianity )

Author : Murat KATAR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 9
Page : 337-344
DOI Number: : 10.18299/cahij.156
    


Summary
Bir toplumu anlayabilmek için bakılması gereken özelliklerinden birinin de dini inancının olduğunu unutmamak gerekmektedir. Dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Roma Devleti hakkında birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen dini hayatları hakkında çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda Avrupa’yı bu kadar derinden etkileyen Roma’nın dini inanışının Hristiyanlık öncesinde nasıl şekillendiğine açıklık getirmeye çalıştık.

Keywords
Roma, Din, Avrupa, İnanç, Yunan, Mısır, Hellen

Abstract
Understanding religious beliefs of a society is considered to be essential to have insights in it. There is a plethora of studies on Rome, having a significant place in World history however, research on the religious life in Rome remains an under-researched topic. This study aims to eloborate on evolution of the religions beliefs in Rome during pre-christianity period.

Keywords
Rome, Religion, Europea, Faith, Greek, Egyptian, Hellen

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri