Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Memlûk Merkeziyetçiliğinin Bazı Yönleri
(Some Aspects of Mamluk Centralization )

Author : Ömer Faruk ÇAKIR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 9
Page : 440-455
DOI Number: : 10.18299/cahij.155
    


Summary
Memlûk Devleti’nin merkeziyetçi bir yönetim anlayışını geliştirdiği kabul edilmektedir. Ancak bu merkeziyetçi yönetim tezi, çeşitli yönlerden değerlendirilmemiş ve açıklanmamıştır. Bu makale, belirlenen başlıklar üzerinde Memlûklerin merkezileşme eğilimlerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda veraset sistemi, memlûk kurumu, Moğol tesiri ve dönemin şartları, Kahire Abbasi Halifeliğinin Memlûk Devleti’ndeki durumu ve sosyo-ekonomik yansımaları gibi konular üzerine odaklanılacaktır. Her başlıkta konuya dair ulaşılan sonuçlar, yorumlar ve yaklaşımlar değerlendirilecektir.

Keywords
Memlûk Devleti, merkeziyetçi yönetim yapısı, veraset sistemi, memlûk kurumu.

Abstract
It is accepted that Mamluk state advanced on a centralist administration approach. However, the centralist administration thesis has not been appraised and explained from various perspectives. This article aims at explaining Mamluks’ centralization tendency on selected topics. In this context such subjects as succession system, mamluk institution, Mongol influence and conditions of era, Cairo Abbasid Caliphate’s situation in the Mamluk state and socio-economic reflections will be focused. In each topic the reached results, comments and approachs relating to the subject will be evaluated.

Keywords
Mamluk state, centralist administration structure, succession system, mamluk institution.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri