Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİRİNCİ TBMM’YE MUHALİF BİR MEBUS: GÜMÜŞHANE MEBUSU KADİRBEYOĞLU ZEKİ BEY
(AN OPPONENT DEPUTY TO THE FIRST GRAND NATIONAL ASSEMBLY: GUMUSHANE DEPUTY KADIRBEYOGLU ZEKI BEY )

Author : Recep Murat Geçikli    
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 9
Page : 456-462
DOI Number: : 10.18299/cahij.146
    


Summary
Kadirbeyoğlu Zeki Bey, Gümüşhane’nin yetiştirdiği önemli tarihi şahsiyetlerden biridir. Kendisi Erzurum Kongresi’ne Gümüşhane delegesi olarak katıldığı gibi Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde de yer almıştır. II. TBMM’ye bağımsız olarak seçilen tek mebus olan Zeki Bey’in I. TBMM’ye neden katılmadığı ile ilgili iddialar ve ithamlar söz konusudur. Bu çalışmada Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in I. TBMM’ye neden katılmadığı ile ilgili iddialar ve ithamlar üzerinde tarihi kaynaklara dayalı olarak inceleme ve analizlerde bulunulacaktır.

Keywords
Milli Mücadele, Gümüşhane, Zeki Bey, Damat Ferit, Kuva-yı Milliye

Abstract
Kadirbeyoğlu Zeki Bey was one of the historical personages raised in Gümüşhane. He both attended Erzurum Congress as the delegate of Gümüşhane and took place in the Last Ottoman Parliament. There are different allegations and possibilities regarding why Zeki Bey did not attend the 1st TBMM and who was the only deputy elected as independent in the 2nd TBMM. In this paper, examinations and analyses will be made depending on the historical sources in relation to the allegations and possibilities regarding why Kadirbeyoğlu Zeki Bey did not attend the 1st TBMM.

Keywords
War of Independence, Gümüşhane, Kadirbeyoğlu Zeki Bey, Damat Ferit Pasha, Turkish Revolutionaries

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri