Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE GEYİKLİ TAŞLAR
(DEER STONES AROUND STEPPE CULTURE )

Author : Aslı KAHRAMAN ÇINAR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 9
Page : 76-81
DOI Number: : 10.18299/cahij.145
    


Summary
Bozkır olarak tanımlanan saha Tuna Nehri’nden Çin Seddi’ne kadar çok geniş bir alanı içerisine almaktadır. Bu coğrafyada yaşayan gerek atlı göçebe kavimler gerek yerleşik topluluklar geyik motifini sosyal, siyasi, askeri, dini alanların hepsinde kullanmışlardır. En başından beri Türk tarihine bakıldığı zaman gerek mitolojik unsurlarda gerek arkeolojik çalışmalarda geyik motifine sıkça yer verildiği görülmüştür. Orta Asya’ya ait pek çok maddi kültür kalıntısı içerisinde hayvan mücadele sahneleri işlenmiştir. Bu sahnelerde geyik ve ceylanların zarif resimleri, eserleri süsleyen önemli ögeler olmuştur. Geyiğin kutsallığı da bu resimlerde yerini bulmuştur.

Keywords
Bozkır, Geyik, Geyikli Taşlar, Sanat, Motif

Abstract
The field which is called Steppe includes a very large area from Tuna River to Chinese Wall. Both rider nomad and settled comminities who lived in this area used deer figures in all fields of social, political, army and religious. Consedering Turkish history from the earliest days it is seen that the deer motives were often given roles in both arkeological studies and mythological elements. Animal fight scenes were processed in a whole of material cultural ruins of Middle Asia. In these scenes elegant figures of the deers and gazelles were important elements garnishing workings. The holiness of the deer has located in these motives.

Keywords
Steppe, Deer, Deer Stone, Art, Motive

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri