Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A.N. OSTROVSKİ OYUNLARINDA TOPRAK REFORMU SONRASI RUSYA’DA TOPLUMSAL DEĞİŞME
(THE SOCIAL CHANGE IN RUSSIA AFTER THE EMANCIPATION REFORM IN THE PLAYS OF A.N. OSTROVSKY )

Author : Kamile Sinem Küçük    
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 9
Page : 267-274
DOI Number: : 10.18299/cahij.142
    


Summary
Rusya’da 1861 yılında Çar II. Aleksandr tarafından toprak köleliğinin kaldırılmasıyla Rus toplumunda ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan birçok değişim gözlemlenir. Ticaretin gelişmesinde büyük bir engel olan toprak köleliği sona erince tüccarlar zenginleşir, toprak kölelerinin sahipleri olan soylular ise eski güçlerini kaybetmeye başlarlar. Rus tiyatro yazarı Aleksandr Nikolayeviç Ostrovski oyunlarında 19. yüzyıl Rusya’sının toplumunu gözlemleyerek çeşitli toplumsal sınıflardaki değişimleri gözler önüne serer. Çalışmanın amacı, toprak reformu sonrasında sosyokültürel açıdan değişim gösteren tüccarların ve soyluların durumlarını Ostrovski oyunlarındaki karakterleri örneğinde ele almaktır.

Keywords
A.N. Ostrovski, Toprak Reformu, Rusya’da Toplumsal Değişim, Rus Tiyatrosu.

Abstract
In Russia economic, cultural and social changes were observed as a result of the serfdom abolition declared by Tsar Alexandr II in 1861. When serfdom, which was an obstacle for development of industry, was abolished, merchants got richer and nobles, who had been owners of the serfs, started to lose their power. Russian playwright Alexandr Nikolayevich Ostrovsky, who observed the Russian society, revealed the social changes of the various social classes in his plays. The aim of the paper is to reveal the state of merchants and nobles, changed socioculturally after the emancipation reform, by analyzing Ostrovsky’s characters.

Keywords
A.N. Ostrovsky, The emancipation reform, Social Change in Russia, Russian theatre.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri