Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RELIGIOUS STRUCTURE OF ALEPPO IN NINETEENTH CENTURY(JEWS, YEZIDIS,DURZUES,NASTURIDIES,CHRISTIANS)
(XIX. Yüzyılda Halep’in Dini Yapısı (Yahudiler, Yezidiler, Dürziler, Nasturidiler, Hristiyanlar) )

Author : Hakan Akköz    
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 8
Page : 151-163
DOI Number: : 10.18299/cahij.128
    


Summary
Osmanlı Devleti sınırlarının hemen hemen her yerinde farklı etnik yapılar bir arada yaşamaktaydı. XIX. Yüzyılda da durum Halep için de hemen hemen aynıydı. Halep önemli bir ticaret merkezi ve liman bölgesi olması dolayısıyla farklı devletlerin ilgisini çeken bir yer olmuştur. Halep’te Müslümanlar, Yezidiler, Dürziler, Nasturidiler, Yahudiler, Hristiyanlar bir arada yaşamışlardır. Bu dini topluluklar farklı kültürel yapılara sahip olmakla birlikte bazen aynı etnik kökenlerden gelmekteydiler. Müslüman Araplar ile Dürziler gibi.

Keywords
Osmanlı, Yahudiler, Yezidiler, Dürziler, Nasturidiler, Hristiyanlar

Abstract
Different ethnic societies had almost been living in all regions of Ottoman State. This situation were also same for Aleppo in nineteenth century. As Aleppo was a harbour city and commercial city, Many different countries were interested in Aleppo. Muslims, Yezidis, Durzues, Nasturidis, Jews, Christians were living together in Aleppo. These religious groups had different culturel structures but at the same time some of them were the same ethnic roots such as; Muslim Arabics and Durzues.

Keywords
Key Words: Ottoman Jews, Yezidis, Durzues, Nasturidies, Christians.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri