Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını
(Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını )

Author : ŞEFİKA BÜYÜKŞAHİN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 8
Page : 284-295
DOI Number: : 10.18299/cahij.120
    


Summary
Tanzimat dönemiyle beraber Osmanlı yeni bir dönemin içine girmeye başlamıştır. Bu dönem her alanda değişimin yaşandığı, modernleşmenin başladığı bir dönem olmuştur. Yaşanan bu değişim Osmanlı kadınını da etkilemiştir. Bu dönemde feminizm, milliyetçilik, özgürlük, hürriyet, kadın hakları gibi fikirler Osmanlı toplumunda var olmaya ve yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır. Müslüman kadınların toplumsal statüsü, giyimleri, sosyal yaşama katılmaları, toplum içindeki davranış biçimleri değişmeye başladı. Osmanlı kadınları çıkardıkları dergiler ve gazetelerle seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Batılı kadınlar incelemişler ve onların sahip olduklara haklara sahip olmak istemişlerdir. Öncü ve entelektüel kadınlar gazete ve dergilerde Osmanlı kadınını eğitmeye çalışmışlardır. Kadınların çalışma hayatına girmesi, erkelerle aynı haklara sahip olmak istemesi, eğitim hayatına katılması giyimlerinin değişmesi bu dönemde olmuştur. Ayrıca bu modernleşme döneminde kadınlar çeşitli dernekler kurarak kadınların toplumsal yaşama katılmaların sağlamışlardır.

Keywords
Kadın, Batılılaşma, Modernleşme

Abstract
The Ottoman state started to enter new era with the Tanzimat period. This era is the time when modernization began and had experienced changes in every field.This change had also affected the Ottoman woman. In this period, feminism,nationalism, freedom, liberty, woman righ etc. iddeas started to exist and locate slowly in Ottoman society. Social rank, wearing, joining of social life, behaviours in society of Muslim woman started to change. Ottoman women tryed announcing their voices through the press. They examined Western women and wanted to have the same rights that Western women had. Pioneer and intellectual women tryed to train Ottoman women with press. In this era, women, Joined work life, wanted have the same rights as men, joined education, changed clothes style. Also in this modernization era women provided joining to social life with establishing a lot of associations

Keywords
Woman, Westernization, Modernization.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri