Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anadolu Selçuklu Devletinin Akdeniz Hakimiyeti ve Korsan Faaliyetlerine Karşı Alınan Tedbirler
(Mediterranean Domination Of Anatolian Seljuk Empire And Precautions Against The Piracy )

Author : ZEYNEP GÜNGÖRMEZ    
Type :
Printing Year : 2016
Number : Volume 7
Page : 280-296
DOI Number: : 10.18299/cahij.101
    


Summary
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Akdeniz’e hakim olması ve burada gerçekleşen uluslararası transit ticareti geliştirmek için uyguladığı devlet politikası oldukça önemli ve incelenmeye değer bir konudur. Akdeniz hakimiyeti ile Selçuklular, dış ticaret ağına dahil olmuşlar ve devleti hem ekonomik hem de siyasi anlamda güçlendirmişlerdir. Akdeniz ticaretinin önündeki en büyük engellerden birisi olan ve tüccarların korkulu rüyası haline gelen korsanlara karşı Anadolu Selçuklularının almış olduğu tedbirler çalışmamızın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Bu makalede daha önceki çalışmalardan farklı olarak uygulanan ticaret politikasının korsan faaliyetleri üzerindeki caydırıcı etkileri incelenmiştir. Çalışmamızda öncelikle İbn Bibi ve Aksarayi gibi dönemin ana kaynakları referans alınarak Akdeniz’deki Selçuklu fetihleri ve diğer meseleler incelenmiştir. Anadolu Selçukluların ticaret politikası gereği diğer devletlerle yaptıkları ticari anlaşmalar konusunda da muhtelif çevirilerden faydalanılmıştır. Mevcut kaynaklar referans alınarak Anadolu Selçuklu Devletinin Akdeniz hakimiyeti çerçevesinde Alanya ve Antalya’nın fethi ile Kıbrıs ile yapılan ticaret anlaşmaları incelenmiştir. Korsan faaliyetlerine yönelik güvenlik tedbirleri bölümünde ise; devlet sigortası sistemi, Latinlere sağlanan imtiyazlar, kervansaraylar ve muhafız birlikleri ile donanma ve mudalar gibi başlıklar altında çalışmamız tamamlanmıştır.

Keywords
Akdeniz, Korsan, Devlet Sigortası, Kervansaray, Muda

Abstract
Ruling to Mediterranean of Anatolian Seljuk Empire and its state policy for developing to international transit commerce in that place is very important and worthy of being observable topic. Because of this, Seljuks were included to the foreign trade network with Mediterranean and they became strong to the State both economically and politically. Precautions that were applied by the Anatolian Seljuks against the pirates who were the biggest obstacle for Mediterranean commerce and were the nightmare of merchants composed of basic principal of our study. In this article, different from previous research, it has been examined implementation of commercial policy deterrent effect on the piracy. In this study first of all, Seljukian conquests and the other issues are mentioned in Mediterranean by taking reference of İbn Bibi and Aksarayi’s studies. In addition to this, some historians studies and the other works which were written about commercial treaties were studied carefully. By taking reference about existing resources, this study has been completed with these headlines: according to Anataloian Seljuks Empire’s development of Mediterranean trade conquest of Alanya and Antalya, trade treaties with Cyprus, insurance system of Seljuks, taxcut and free court of justice for Latinas, applying state insurance against pirates’ attacks in the Mediterranean, Caravansaries and defender armies.

Keywords
Mediterranean, Piracy, State Insurance, Caravansary, Muda

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri