Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK HALK MİMARİSİNİN KAMUSAL YANSIMASI OLARAK AKSEKİ KÖY ODALARI
Köy odaları, halkın birlikte yaptığı veya köyün zenginleri tarafından yaptırılan, konaklama ve toplanma yeri olmak üzere iki ana görevi olan, mimari özellikler bakımından genellikle yalın binalardır. Köye gelen misafir, tahsildar (devlet görevlileri), yolcu, seyyar satıcı, demirci, kalaycı, nalbant vb. gibi insanların konaklamaları için yapılan köy odaları, Türk Kültürünün önemli özelliklerinden biri olan konukseverliğin somut mekânları olarak karşımıza çıkmaktadır. Köy odalarının ikinci işlevi ise radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemde köylünün bir araya gelip sohbet ettiği, bilgi alışverişinde bulunduğu, köyün sorunlarını konuşup tartıştığı ve çeşitli eğlenceler düzenlediği bir meclis görevi görmesidir. Ulaşım sorununun çözülmesi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak köy odalarına duyulan ihtiyaç da ortadan kalkmıştır. Bu çalışmada Akseki ilçesinin 41 köy ve 6 beldesindeki arazi çalışması neticesinde tespit edilen 10 adet köy odasının tanıtımı yapılmıştır. Odalardan dokuzu iki katlı, biri ise tek katlıdır. İki katlı olanların genellikle alt katları ahır, üst katları ise oda olarak planlanmıştır. Odaların inşa tekniği boyuna ve dikine ahşap hatıllarla takviyeli moloz taş malzemeli kuru yığma duvardır. Hatılların uçları dışarıya doğru 15-20 cm. taşıntı yaptığı için yöre halkı tarafından düğmeli duvar olarak adlandırılmıştır.

Keywords
Akseki, Köy Odası, Halk Mimarisi, Konukseverlik

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri