Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DEMİR ÇAĞINDA ANADOLUDAKİ ARAMİLERİN POLİTİK COĞRAFYASI
Demir Çağı (M.Ö. 1200-334) Anadolu coğrafyasını derinden etkileyen göçlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu göçler içerisinde, Suriye üzerinden Anadolu’ya Aramiler tarafından gerçekleştirilen göçler, Anadolu kültürü üzerinde baskın bir yapı sergilemiştir. Arami göçleri, Anadolu’da kurulmuş ilk büyük imparatorluk olan Hititler’in merkezi yapısını yitirdiği ve Anadolu’daki halkın güneydoğu ve güneye doğru yönelerek, çoğunlukla Luwi’li halkın yaşadığı coğrafyalarda, irili ufaklı krallıklar kurmaya başladıkları dönemde gerçekleşmiştir. Aramiler’in sistemli bir politika güderek; başlangıçta gruplar halinde Anadolu’ya sızmaya başladıkları düşünülmektedir. Aramiler’in Anadolu topraklarında yerleşmeye başlamalarının ardından, nüfuz edinmeye çalıştıkları ve krallıklar kurdukları bilinmektedir. Aramiler tarafından kurulan bu krallıkların zaman zaman Asur’un vassali olarak varlıklarını sürdürdükleri, ancak yaklaşık olarak M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren tamamen Asur’a bağlandıkları görülmüştür. Bu dönemi aydınlatmada yerli halka ya da Arami halkına ait yazılı kaynaklar yetersiz kalırken, Asur krallarına ait yıllıklar Anadolu’da yaşanan bu dönemi yazılı kaynaklar açısından ayrıntılı bir biçimde sunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle, Aramiler’in kökenlerinin ve yaşadıkları coğrafyanın aydınlatılması, ardından Asur krallarına ait yıllıklar doğrultusunda, Aramiler’in Anadolu’ya geliş süreçleri, hangi bölgelerde varlıklarını sürdürdükleri ve ele geçen verilerde, hangi krallar/valiler tarafından yönetildiklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords
Yeni Asur, Geç Hitit Krallıkları, Amurrular, Aramiler, Sam’al

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri