Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Halkevlerinin Tiyatro Faaliyetleri ve Sinop Halkevi Örneği
Özet Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli kültür ve halk eğitimi kurumlarından biri olan halkevlerinin temel amaçları, Atatürk ilke ve inkılâplarını geniş halk kitlelerine anlatmak ve benimsetmek, halkı her açıdan aydınlatmak ve halkın modernleşme sürecine uyum sağlamasını kolaylaştırmaktı. İlk olarak 19 Şubat 1932’de 14 il merkezinde açılan halkevleri kısa sürede bütün bir yurt geneline yayılarak kapatıldıkları 1951 tarihinde sayıları 478’e ulaştı. Halkevleri zincirinin bir halkası olarak 24 Haziran 1932 tarihinde faaliyetlerine başlayan Sinop Halkevi, kısa sürede Sinop’un başlıca kültür merkezi hâline geldi. Dokuz çalışma şubesiyle sosyal ve kültürel hayata ilişkin her alanda faaliyet gösteren Sinop Halkevi, özellikle tiyatro alanında başarılı çalışmalar yürüttü. Tespit edilebildiği kadarıyla 1932 tarihinden 1944 yılı sonuna kadar 55 farklı oyunu 134 kez sahneleyen Sinop Halkevi, Sinop’ta bir tiyatro kültürünün oluşmasına katkı sağladı. Sinop Halkevinin gerçekleştirdiği tiyatro faaliyetlerinin ele alınacağı bu çalışmada kronolojik bir anlatımla söz konusu faaliyetler aktarılmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte çalışmanın hem Türk tiyatro tarihi hem de Sinop’un sosyo-kültürel hayatına dair yapılacak çalışmalara kaynaklık edeceği düşünülmektedir.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Halkevleri, Sinop Halkevi, Temsil Şubesi, Tiyatro.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri