Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BOZKIR KAVİMLERİNİN KÜLTÜR VE MİTOLOJİLERİNDE ATEŞ
Ateşin varlığını ilkel insanlar dönemine kadar dayandırmak mümkündür. Ancak onun bilinçli olarak kullanması daha sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir. Ateşin varlığı ilkel insanlar tarafından bilinmesiyle birlikte, mevcut kültürlerinin bir parçası olması ve sosyo-kültürel hayata etkisi farklı coğrafyalarda farklı şekillerde vukuu bulmuştur. Her toplumun kendi duygu ve düşünce çerçevesi içerisinde, kültür oluşumlarında ateş unsurunun bir yeri olmuştur. Bu bağlamda, arkeolojik kazıların yapılmasıyla birlikte, var olan kültürlerde ateşin kutsal bir özelliğe sahip olduğu görülmüştür. Bozkır toplumlarının geniş bir coğrafyaya yasılması ile birlikte, çeşitli kültürlerin etkisinde kalarak, farklı inanç sistemlerini bünyelerinde bulundurdukları görülmektedir. Bozkır toplumlarının yaşadığı coğrafya üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, bozkır toplumlarının sosyo-kültürel hayatlarında ateş, bir tanrı gibi görülmemiştir. Ancak ortaya çıkışı ve kullanım alanları göz önünde bulundurularak kutsiyet atfettikleri kanısına varılmıştır. Bozkır toplumlarının her biri kendi inanç sisteminde, ateşe farklı bir yer vermişlerdir. Ancak, genellikle onun bir ruh taşıdığı anlayışıyla, sönmemesi ve daima saygı duyulması gereken bir unsur olarak toplumdaki yerini almıştır

Keywords
Bozkır, Ateş, Mitoloji, Kültür, İnanç

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri