Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bozkır Kültüründe Bakırın Ortaya Çıkışı ve İşlenmesi
İnsanoğlu yaşam tarzını ve geçim yollarını bulunduğu coğrafya şartlarına göre belirlemiştir. Verimli arazilerin üzerinde yaşayan toplumların çoğu tarım toplumlarını oluşturmuşlar ve tarımdan geçimlerini sağlamışlardır. Buna karşılık, bozkırın verimsiz arazileri üzerinde, sert iklim koşullarında yaşam süren Türk kavim ve toplumları konargöçer (Atlı göçer) toplum oluşturmuşlardır. Bu zor coğrafya önemli bir avantaj sağlamıştır. Buralarda bol miktarda bakır bulunmuştur. Üstelik buralarda bulunan bakır yüzeye yakın olduğu için, o günün ilkel şartlarında bile kolaylıkla çıkarılabilmiştir. Dağlarda ve vadilerde suyun aşındırdığı yerlerden topladıkları bakır cevherini taş balyozlarda döven Bozkır kültürünün insanı, bu cevheri eritme kazanında eritip sıvı hale getirdikten sonra hazırladıkları döküm kalıplarında alet edevat haline dönüştürmüştür. Bakır madeninin doğal olarak bulunduğu bölgelerde eritme ve döküm atölyeleri arkeolojik keşifler sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu dökümhanelerde dünyanın ilk metal ustaları zanaatlarını icra etmeye başlamışlar ve insanoğlunun teknoloji serüvenin temellerini buralarda atmışlardır. Bu merkezlerde yapılan bakır malzeme konar göçer bozkırlı kavimler tarafından eski dünyaya yayılmış ve aynı zamanda değerli bir ticari mal haline gelmiştir. Bu durum, eski dünyada kullanılan taş ve kemik malzemenin yerini bakır malzemenin almasını sağlamış bunun sonuncunda taş devri sona ermiş bakır çağı başlamıştır.

Keywords
Bakır, Bozkır Kültürü, Döküm, Eritme Kazanı, Cevher

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri