Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OTTOMAN GOVERNANCE UNDERSTANDING AND SOCIAL ORDER ACCORDING TO THE BOOK OF DEFTERDAR SARI MEHMED PASHA’S ‘NESAYIHU’L-VUZERA VE’L-UMERÂ’
Osmanlı devlet adamları XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı devlet yapısı ve toplum düzeninde görülen değişiklikleri bozulma olarak değerlendirmişler ve bozulma hakkındaki fikirlerini ıslahatnâme adı verilen eserler kaleme alarak anlatmışlardır. Bu eserlerde sadece Osmanlı devlet yapısı ve toplum düzeninde görülen bozulma hakkında değil, aynı zamanda Osmanlı yönetim anlayışı ve toplum düzeni hakkında da bilgiler yer almaktadır. Bu makalede Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın “Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ” adlı eserinin incelenmesi suretiyle Osmanlı yönetim anlayışı ve toplum düzeni hakkında bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Keywords
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ, adâlet dâiresi, erkân-ı erbaa.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri