Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VEREN ELEMANLARIN ADIYAMAN İLİ ÇADIR KENT BÖLGESİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ARAPLARA TÜRK KÜLTÜRÜ AKTARIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Dil ile kültür arasında karşılıklı ve birbirine besleyen ilişkiler bulunmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımının önemi her geçen gün artmakta ve konuyla ilgili bilimsel çalışmaların sayısında da artış gözlenmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımı konusuna yönelik bu çalışmada; Adıyaman ili çadır kent bölgesinde yaşayan Suriyeli mültecilere Türkçe öğretimi veren elemanların Türk kültürünün aktarımına/öğretimine ilişkin görüşleri alınmış, elde edilen verilerden hareketle değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ili çadır kent bölgesinde yaşayan ve Suriyeli mültecilere Türkçe eğitimi veren 10 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Görüşme formu hazırlanırken uzman bilgisine sunulmuş, alan uzmanlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşme formunda altı soru yer almaktadır. Katılımcıların görüşme formundaki sorulara yönelik görüşleri ses kaydı cihazıyla alınmış, bilgisayar ortamına aktarılmış, elde edilen verilerin yorumlanmasında ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve Suriyeli Araplara Türkçe öğreten her elemana bir kod verilmiş, katılımcılar K harfi ve numara verilerek kodlanmış ve öğretim elemanlarının görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretim elemanları Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımının önemli bir işleve sahip olduğu, kullanılan metinlerin Türk kültürünü aktarmada kısmen yeterli olduğu, sınıf ortamında kültürel ögelerin kullanılmasının güdülenmeyi artırdığı yönünde görüş belirtmiştir. Çalışma sonunda ulaşılan veriler benzer araştırma sonuçlarıyla tartışılmış, konuyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Keywords
Kültür aktarımı, dil, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Suriyeli mülteciler

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri