Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası ve Anadolu Uygarlıklarına Etkisi
Anadolu’nun coğrafi konumu dünyanın eski kara kıtaları olan Asya, Avrupa ve Afrika arasında bağlantı sağlayan en önemli geçit olma özelliğindedir. Bu özelliği Anadolu’nun kavimlerin adı geçen üç kıtadan diğerine geçmek için göç yolu olarak kullandığı köprü olma özelliği taşımasına vesile olmuştur. Köprü vazifesi üstlenen Anadolu sadece üzerinden kavimlerin göç edip geçtiği bir yol olmaktan başka bazılarının yerleştiği ve uygarlıklar meydana getirdiği bir coğrafya olma özelliğini de kazandırmıştır. İşte bu sebeplerle Anadolu birden çok farklı ırkların, farklı kültürlerin karşılaşma, etkileşme ve yeni kültürlerin meydana gelmesi için uygun özellikler sergilemiştir. Anadolu’nun yeryüzü şekilleri başta olmak üzere coğrafi farklılıkları üzerinde oluşan uygarlıkların hem birbirleriyle hem de komşu medeniyet unsurlarıyla etkileşmelerinde önemli bir etken olmuştur. Akdeniz ve Karadeniz bölgeleriyle iç bölgeleri arasında iletişimin yüksek sıradağlar dolayısıyla sınırlı olması buralarda meydana gelen kültürlerin birbirlerinden hem farklı olmasına hem de birbirlerini daha az etkilemesine vesile olurken aynı zamanda farklı uygarlıkların oluşmasına da sebep olmuştur. Anadolu’da oluşan medeniyetler coğrafi faktörlerin getirdiği zorunluluklardan dolayı birbirini az etkileyebilirken kuruldukları bölgenin durumuna göre de yakın olduğu ve iletişimi kolay sağlayabildiği büyük medeniyet merkezlerinin etkisinde kalmıştır. Bu etki çoğunlukla siyasi, kültürel, filolojik ve etnik alanda kendini göstermiştir. Çeşitli yönlerden yapılan göçler farklılığı artırırken etkileşimin de hızlanmasına yardımcı olmuştur. Eski çağ’da Mezopotamya, Orta Asya, Akdeniz, Mısır, Batı-Hellen-Roma medeniyetleri Anadoludaki medeniyetleri etkilerken günümüzde de bu etkileşimin hala devam ettiğini gözlemlemek mümkündür.

Keywords
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Anadolu Uygarlıkları

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri