Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


I.DÜNYA SAVAŞI’NDA SELANİK’TEN İSTANBUL’A TAŞINAN BİR EĞİTİM KURUMU: FEYZİYE MEKTEPLERİ
Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nde işgale uğrayan bölgelerdeki okullarda eğitim öğretimde ciddi aksaklıklara yol açmıştır. Örneğin Selanik’i 1913’te ele geçiren Yunanlılar, Türklere ait tüm okul binalarına el koymuştur. Selanik’te 1885 yılında Müslüman Türkler tarafından Usul-i Cedit yöntemiyle eğitim vermek amacıyla açılan Feyz-i Sıbyan adlı okulda eğitim öğretim faaliyetlerine ara vermek zorunda kalınmış bir süre sonra da okul tamamen kapanmıştır. Selanik’in işgali üzerine Feyziye’nin neredeyse tüm öğrencileri başta İstanbul olmak üzere anavatana gelmiştir. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında Selanik’ten İstanbul’a göç eden ailelerin yoğun talebi üzerine İstanbul’da yeni bir Feyziye Mektebi açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın alınmasında Rumeli göçmenlerinin çocuklarının gittikleri okullarda uyum sorunu yaşamaları etkili olmuştur. Ünlü eğitimci Satı Bey’in müdürlüğünü yaptığı ve Yeni Mektep adıyla 1915’te açılan okul, yürüttüğü modern eğitim programları nedeniyle muhacir aileleri arasında büyük ilgi görmüştür. Okulun adı, 1917 yılında Feyziye Mektebine dönüştürülmüş, I. Dünya Savaşı’nın ve Mütareke döneminin olumsuz koşullarına rağmen uyguladığı disiplinli eğitim anlayışı sayesinde tüm ülkede tanınmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında Rumeli’den göç eden Müslüman Türklerin eğitim öğretim sorunları, Feyziye Mektebi örneği üzerinden irdelenecektir. Ayrıca bulgular ışığında; birçok modern eğitim metotlarının öncüsü ve uygulayıcısı olan Feyziye Mekteplerinin Türk eğitim tarihi içindeki köklü yeri ortaya konmaya çalışılacaktır. Araştırma verileri döneme ilişkin arşiv kaynakları, süreli yayınlar, tetkik eserler ve anılardan oluşmaktadır.

Keywords
Feyziye Mektebi, Göç, Rumeli, Selanik

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri