Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNGİLİZ MANDASI DÖNEMİNDE TÜRKMENLER VE TÜRKMENELİ ÖZELİNDE IRAK (1918-1932)
Türkmenler 647 yılından itibaren Irak bölgesine yerleşmeye başlamışlardır. Bölgeye uzun yıllar damgasını vurduklarından dolayı, Irak’ın coğrafyasının bir bölümü “Türkmeneli” olarak adlandırılmıştır. Türkmeneli Musul şehrinin batısındaki Telafer ilçesi ve civarındaki köylerden başlayarak doğu ve güneydoğuya doğru, Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tuzhurmatu (Tazehurmatu), Kifi, Karatepe, Kızılarbat, Hanakin, Mendeli, Bedre ve Şahbaran şehirlerini kapsayan bir bölgedir. Türkmenler; Osmanlı Devleti döneminde bu coğrafyada, devletin ana unsurlarından birisi olarak yaşamlarını huzur ve güven içerisinde devam ettirmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine gelindiğinde ise batılı devletlerin Irak coğrafyası üzerindeki emellerinden dolayı, günümüzde de halen daha devam eden zor günleri başlamış oldu. Türkmeneli özelinde Irak bölgesi Musul meselesi ile Anadolu’dan ayrılmış ve Türkmenler İngiltere yönetimi altına girmişlerdir. 1918-1932 yılları arasındaki dönem İngiliz manda yönetimi olarak geçmiş ve Türkmenler bu dönemde bazı katliamlara maruz kalmışlardır.

Keywords
Türkmenler, Irak, İngiliz, Türkmeneli

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri