Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ZİLE KAZÂSI VE BAĞLI KABİLELER
Günümüzde Tokat iline bağlı olup şehir merkezine 70 km uzaklıkta bir kaza olan Zile Yıldırım Bayezid döneminde 1398’de Sivas, Tokat ve Niksar’ın alınmasıyla birlikte Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Zile, fethedilen diğer şehirlerle birlikte 1413’de kurulan Rum Eyaleti’ne dâhil edilmiştir. 1455-1519 yılları arasında nahiye olarak görülen Zile, 1520’den sonra kaza statüsü kazanmış ve bu özelliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Bu incelemede Zile Kazâsı’nın 1106/ 1695’de yapılan yeni tahririne göre demografik ve ekonomik durumu ele alınmıştır. Demografik çerçevede Zile merkez mahallelerinde yaşayan Müslüman ve gayrimüslim reaya ile Zile çevresi köylerinde sakin Müslüman reaya askerî ve dinî zümreler açısından değerlendirilmiştir. Bunlar haricinde Zile Voyvodalığı’na tabi Ortapare ve Yüzdepare kazalarındaki kabilelere bağlı köylerin nüfusu, bu nüfusun hangi zümrelere ayrıldığı ve bunun yanında köylerin sahip oldukları koyun adetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ekonomik açıdan belirtilen tarihte Zile’deki yerleşim birimlerinde yaşayan halkın ne tür vergi mükellefi oldukları ve bu vergilerin miktarları üzerinde durulmuştur.

Keywords
Zile, Ortapare, Yüzdepare, Tahrir, Avarız, XVII. Yüzyıl, Nüfus, Ekonomi

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri