Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEÇMİŞTE ERZİNCAN ŞEHRİNİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI (M.Ö. II. YÜZYIL - M.S. XVII. YÜZYIL)
Erzincan, hem ilkçağda hem de ortaçağda bir yerleşim yeri olarak her zaman insanların kendisinden vazgeçemediği bir bölge olmuştur. Çevresinde var olan diğer yerleşim birimlerine göre hem coğrafi koşulları hem de iklim şartları açısından daha yaşanılır olan Erzincan, bu özelliği ile henüz barınma ve kendini koruma içgüdülerine sahip olan ilkçağ insanı için uygun bir yaşam alanı sunmuştur. Olumsuz şartların kalktığı ve İnsanoğlunun, hem maddi hem de manevi olgunluğunun oluşmaya başladığı Ortaçağ döneminde de Erzincan, sık sık depremlere maruz kalsa da sosyal, kültürel ve iktisadi bakımlardan gelişmeler göstermiş ve insanlar için her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Şüphesiz onun her zaman bir cazibe merkezi olmasında en büyük etkenler verimli toprakları, elverişli iklimi, transit ticaret yolu üzerinde olması ve ortasından akan karasu ırmağıdır. Bu özellikleri ile Erzincan, üzerinde yaşayanları her zaman etkilemiş ve sözü edilen tarihi dönemler boyunca kendine has bir medeniyeti ortaya çıkarmıştır. İşte biz bu çalışmada Erzincan’ın kendine has bu medeni yapısında sosyo-ekonomik ve kültürel yönden ilkçağ ve ortaçağ bağlamında nasıl bir dönüşüm yaşadığını ele almaya çalışacağız.

Keywords
Erzincan, Hayaşa, Urartu, Mengücek, Behram Şah, Davut Şah

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri