Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH ÜNİTELERİNİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Bu araştırma, “Bu çalışma Sosyal Bilgiler dersi tarih ünitelerinin öğretiminde çizgi filmlerin kullanımının öğrencinin akademik başarısına etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bunun için 7. sınıf Sosyal Bilgiler programında yer alan “ Ülkeler Arası Köprüler”, ünitesi “Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale de Mustafa Kemal” konusu seçilmiş ve konuya uygun olan “Çanakkale Geçilmez” adlı çizgi film kullanılmıştır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen (ÖSKD) modelinde tasarlanmıştır. Araştırma 2011–2012 öğretim yılı Niğde ili merkez ilçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda, iki ayrı sınıfta 70 kişiden oluşan örneklem üzerinde öntest - sontest olarak gerçekleştirilmiştir. Konu deney grubuna çizgi film izletilerek, kontrol grubuna ise çizgi film izletilmeden geleneksel yöntemle yani düz anlatım metoduyla anlatılmıştır. Araştırmada başarıyı ölçmek adına, “Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale de Mustafa Kemal” konusu ile ilgili 20 sorudan oluşan dört seçenekli çoktan seçmeli başarı testi uygulanmıştır. Araştırmanın alt problemleri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz yorumlarında t testinden faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sosyal bilgiler öğretiminde çizgi film izleterek ders işlemenin öğrencilerin akademik başarılarını artırmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Çizgi Film, Çizgi film Kullanımı

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri