Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN KABULÜ VE TÜRK AİLE HUKUKU
Milli Mücadele’nin kazanılmasıyla beraber her sahada görülen inkılap hareketleri, kendini belki de en fazla hukuk sahasında hissettirmişti. İnkılapların gerçekleşmesinde uygun bir ortam oluşturacak ve uygulanmasında kolaylık sağlayacak, çağın ihtiyaçlarını karşılayacak ve toplumun en önemli yapısı olan aile kurumunu düzenleyecek bir medeni kanuna acilen ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla komisyonlar kurularak çalışmalar başlatılmıştır. Komisyonlar, hedeflenen amaca ve milletin ihtiyaçlarına hizmet edecek kanunlar ortaya çıkaramamış ve geçmiş hukukun bir devamı olmaktan öteye gidememişlerdir. Bu sebeple dönemin idarecileri Atatürk’ün de desteğini alarak çağdaş, anlaşılır, ihtiyaçlara cevap verebilecek, Türk ailesini ve Türk kadınını hak ettiği seviyeye çıkarabilecek bir kanun olarak, İsviçre Medeni Kanunu’nu uygun bulmuştur. Hemen çalışmalar başlatılmış ve bu kanun değiştirilmeden tercüme edilerek, Türk Medeni Kanunu hazırlanmıştır. Çalışmamızda Türk Medeni Kanunu’nun, tartışılması, hazırlanması, kabul edilmesi ve uygulanması aşamalarında yaşanan gelişmeler incelenip, bu kanunların aile kurumuna etkileri değerlendirilecektir. Yine yeni kanunla eski kanunun arasındaki farklar vurgulanacaktır. Türk Medeni Kanunu’nun, Türk milletine, özellikle kadına kazandırdığı hakların neler olduğu hakkında bilgiler verilerek Atatürk’ün bu konudaki hassasiyetine ve kadına verdiği değere dair değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Keywords
Atatürk,Türk Medeni Kanunu, İsviçre, Aile Hukuku, Mahmut Esat Bozkurt

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri