Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Memlûk Merkeziyetçiliğinin Bazı Yönleri
Memlûk Devleti’nin merkeziyetçi bir yönetim anlayışını geliştirdiği kabul edilmektedir. Ancak bu merkeziyetçi yönetim tezi, çeşitli yönlerden değerlendirilmemiş ve açıklanmamıştır. Bu makale, belirlenen başlıklar üzerinde Memlûklerin merkezileşme eğilimlerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda veraset sistemi, memlûk kurumu, Moğol tesiri ve dönemin şartları, Kahire Abbasi Halifeliğinin Memlûk Devleti’ndeki durumu ve sosyo-ekonomik yansımaları gibi konular üzerine odaklanılacaktır. Her başlıkta konuya dair ulaşılan sonuçlar, yorumlar ve yaklaşımlar değerlendirilecektir.

Keywords
Memlûk Devleti, merkeziyetçi yönetim yapısı, veraset sistemi, memlûk kurumu.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri