Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİZANS’TA TABABET KÜLTÜRÜ BİLİMİ VE ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Bizans imparatorluğunun olgunlaşma süreci oldukça uzun sürmüştür. Hatta bu devletin bilim açısından olgunluk dönemi ancak orta ve geç Bizans dönemlerine rastlamaktadır. Yani Bizans imparatorluğu, uzun ömrünün aşağı yukarı beş yüz yılını toparlanma ve yükselmeyle geçirmiş ve olgunlaşma dokuzuncu yüzyıldan sonra başlamıştır. Bu nedenle Bizans dönemi tababeti iyice incelendiğinde, birçok yönden Roma İmparatorluğunun gerileme ve yıkılış dönemi tabebetini andırdığı görülecektir. Bu dönemin tabipleri tarafından yazılan eserler, bilgi ve içerikleri bakımından, bir nevi antikçağda yazılan eserlerin tekrarından ibarettir. Bilgi olarak da daha ziyade Hipokrates ve Galen’in bilgilerinin çağın diliyle yeniden ifade edilmesi gibidir. Bu durumuyla da Bizans tababeti tıp tarihinde önemli bir yere sahip olsa da fazlaca dikkat çeken veya ilgi uyandıran bir özelliğe sahip değildir. Bu nedenle de Bizans’ın bu olumlu yönü, onu asla Ortaçağ İslam ya da Latin Batı tababeti kadar dünyayı etkileyebilecek boyuta yükseltememiştir.

Keywords
Bizans, Pantokrator manastırı, Xenon, Ana Komnina, Justinian vebası.

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.



Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri