Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Darülmuallimat Mezunları ve İstihdamı
Osmanlı Devleti’nde ilk kız öğretmen okulu Darülmuallimat, Tanzimat döneminde 1870 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Devletin son yıllarında ise ülkenin başlıca vilayetlerinde yaygınlaştırılmıştır. Mektebin temel amacı, kızlar için açılan ilk ve orta dereceli mekteplere bayan öğretmen yetiştirmektir. Kızlar için açılan mekteplerin sayıları arttıkça devletin bayan öğretmene ihtiyacı daha da artmıştır. İlk mezunlarını 1873 yılında veren Darülmuallimat bu bayan öğretmen açığını kapatmak istemiştir. Fakat mezun bayan öğretmenlerin sayısı, ülkedeki ihtiyacı karşılamaya yetmemiştir. Darülmuallimatta yetişen bayanlar özellikle eğitim alanında istihdam edilmiştir. Muallimliğin yanı sıra memur olarak başka alanlarda da istihdam edilmiş veya Darülfünun’a öğrenci olmuşlardır. Bu çalışma ile eğitim tarihinde önemli bir kurum olan kız öğretmen okulu Darülmuallimat ve mezunları ele alınmış, istihdam alanları ve iş olanakları incelenmiştir. Makalenin başlıca kaynaklarını ise Osmanlı Arşiv Belgeleri, Nizamnameler, Süreli Yayınlar ve Araştırma eserler olmuştur.

Keywords
Darülmuallimat, Osmanlı Devleti, Eğitim, Türkiye

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri