Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PAGAN DÖNEMİ İSKANDİNAV TOPLUMUNDA CENAZE VE DEFİN UYGULAMALARI
Tüm toplumlarda olduğu gibi Vikinglerde de değişik gelenekler bulunmaktadır. Bunlardan en ilginç olanlarından biri de ölü gömme gelenekleridir. Şöyle ki; özellikle Hristiyanlık öncesi ölü gömme davranışlarının kural olduğu bir dönemden iki yüzyıl sonra yazılmış bazı kayıtlara baktığımızda bazen ideolojik durumlarında bu törenlerin sunuş biçimlerini etkilediğini görüyoruz. En önemli olanı da bu ölü gömme şekillerindeki bireyselcilik anlayışıdır. Buna rağmen bir toplumun parçası olunduğu bu geleneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Viking toplumunda da cenaze ve defin uygulamaları mezarların da bir anlatı şekli olabileceğini göstermektedir. Ayrıca bunlar, bir karakteri belirten görsel işaretler olarak günümüzde algılanmaktadır. Bu çalışmada da pagan dönemi İskandinav toplumundaki cenaze ve defin uygulamalarını anlatmaya çalışacağız.

Keywords
Pagan, Viking, Cenaze, Saga, İskandinav

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri