Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


1015-1064 YILLARI ARASINDA KAFKASYA BÖLGESİ’NDE SELÇUKLU-ERMENİ İLİŞKİLERİ
Selçukluların Kafkasya’ya ilk ciddi seferini Çağrı Bey yapmıştır. Azerbaycan üzerinden batıya doğru ilerleyen Seçuklular, Türkmenler ile beraber Van Gölü etrafındaki Ermeni Vaspuragan Krallığı topraklarında görünmüşlerdir. Bu durum Ermeni Krallığı’nın gücüne darbe indirmiştir. Selçukluların bu önemli başarıları Anadolu’nun Türkmen yurdu olacağının ilk sinyallerini vermiştir. Çağrı Bey’den sonra Sultan Tuğrul, komutanlarını Kafkasya’ya teşvik ederek Ermeni ve Gürcü memleketlerine taarruzlarda bulunmuştur. Ermenistan ve Azerbaycan’ın dağlık kesimlerine yönelik fetihler tertip etmiştir. Böylece Çağrı Bey ile başlayan Kafkasya’ya yönelik ilk faaliyetler Tuğrul Bey döneminde kapsamlı bir boyuta ulaşmıştır. Selçukluların Ermenilerle mücadelesi doğu bölgelerini kaybetmek istemeyen Bizans’ın olaylara müdahale etmesine sebep olmuştur. Kafkasya’da başlayan Türkmen yerleşmeleri Bizans’ın askeri gücünü doğuya sevk etmeye yöneltmiştir. Bizans-Selçuklu ilişkileri sıcak temasların olduğu bir döneme girmiştir. Bütün bu girişimlerin sonucu olarak Selçukluların Kafkasya seferleri ve bölgenin fethi Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini hızlandırmıştır, diyebiliriz.

Keywords
Selçuklular, Kafkasya, Ermeniler, Çağrı Bey, Tuğrul Bey

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri