Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını
Tanzimat dönemiyle beraber Osmanlı yeni bir dönemin içine girmeye başlamıştır. Bu dönem her alanda değişimin yaşandığı, modernleşmenin başladığı bir dönem olmuştur. Yaşanan bu değişim Osmanlı kadınını da etkilemiştir. Bu dönemde feminizm, milliyetçilik, özgürlük, hürriyet, kadın hakları gibi fikirler Osmanlı toplumunda var olmaya ve yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır. Müslüman kadınların toplumsal statüsü, giyimleri, sosyal yaşama katılmaları, toplum içindeki davranış biçimleri değişmeye başladı. Osmanlı kadınları çıkardıkları dergiler ve gazetelerle seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Batılı kadınlar incelemişler ve onların sahip olduklara haklara sahip olmak istemişlerdir. Öncü ve entelektüel kadınlar gazete ve dergilerde Osmanlı kadınını eğitmeye çalışmışlardır. Kadınların çalışma hayatına girmesi, erkelerle aynı haklara sahip olmak istemesi, eğitim hayatına katılması giyimlerinin değişmesi bu dönemde olmuştur. Ayrıca bu modernleşme döneminde kadınlar çeşitli dernekler kurarak kadınların toplumsal yaşama katılmaların sağlamışlardır.

Keywords
Kadın, Batılılaşma, Modernleşme

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri