Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


II. SARGON’UN AŠŠUR-ŠARRU-U?UR’A MEKTUBU (ND 2759) KAPSAMINDA M.Ö. 8. YÜZYILDA ANADOLU’NUN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
M.Ö. 8. yüzyıl Anadolulu krallıkların Asur’un yayılmacı politikaları ile mücadele ettikleri dönemi simgelemiştir. Bu dönemin öne çıkan Anadolu’daki siyasi yapıları Frigler, Tabal Krallığı bünyesindeki kent-devletleri ve Urartular olmuştur. Özellikle II. Sargon (M.Ö. 722-705) döneminde başlatılan Asur yayılmacı siyaseti, genel olarak bakıldığında, Akdeniz ticaretine egemen olma amacı taşımıştır. Bu amaç doğrultusunda Anadolu, Asur’dan Akdeniz’e ulaşım sağlaması ve sahip olduğu hammadde çeşitliliği ile tamamen ele geçirilmesi ya da en azından kontrol altında tutulması gereken bir coğrafya olarak görülmüştür. Asur ilerleyişine karşı ise, Anadolulu devletler birbirleriyle koalisyonlar kurarak, güç toplamaya çalışmışlardır. Asur’un bu dönemde ilerleyişinin önündeki her türlü engeli ortadan kaldırmak için çabaladığı, hem II. Sargon’a ait yıllıklarda, hem de krala ait mektuplarda açıkça görülmüştür. II. Sargon’un, kendisi tarafından görevlendirilmiş olan Que (Çukurova) valisi Aššur-šarru-u?ur’a cevaben yazdığı ND 2759 envanter numaralı mektup, Asur ve Anadolulu siyasi unsurların aralarında kurmuş oldukları politik dengelerin anlaşılması adına önemli bir kaynak olarak değer. Bu çalışmada II. Sargon’un yazmış olduğu (ND 2759) mektubun, Asur ve Anadolu arasındaki diplomatik ilişkilerin netleştirilmesi adına analizi amaçlanmıştır.

Keywords
Yeni Asur, II. Sargon, Tabal, Midas, Urartu

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri