Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KİTÂB-I TERCÜME-İ TEZKİRE-İ DÂVÛD FÎ İLMİ’T-TIBB’DA GEÇEN AY İSİMLERİ
Bu makalede, Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fî İlmi’t-Tıbb’da geçen ay isimleri, anlamları ve kökenleri üzerinde durulmuştur. Sözü edilen kitapta 1315 bitki adı bulunmaktadır. İlaç yapımında kullanılan bu bitki adlarının yetişme, toplanma ve saklanma zamanları ay isimleri ile açıklanmıştır. Bundan dolayı eser, ay isimleri için önemli bir malzeme niteliğindedir. Bunların ortaya çıkarılması, Türkçede kullanılan ay isimleri yanında, Türklerin etkileşim halinde bulunduğu coğrafya ve kültürlerin belirlenmesine de katkı sağlayacaktır. Özelde Osmanlı Türkçesi’ne genelde de Türkçede kullanılan ay isimlerine küçük bir katkı sunmak için hazırlanan çalışmada, öncelikle, yukarıda adı geçen metinden ay isimleri derlenmiştir. Derleme sonucunda tespit edilen malzeme, Ay isimleri (Köken Bilgisi): Anlam. Tanık cümle(ler) şeklinde, düzenlememize göre incelenmiştir. İnceleme sonucunda çalışmada, 74 adet ay ismi tespit edilmiştir. Bunların 68’i, Miladî takvimdeki ay isimlerine -bazısı yaklaşık olarak- karşılık gelmektedir. Ayrıca, çalışmada ay isimlerinin bazı Türkçe söz öbekleriyle açıklandığı görülmüştür: kışın ahirki ayı, yayın ortası, yayın vasatı gibi. Bu tür ifadeler de Türkçe ay isimleri olarak değerlendirilmiştir.

Keywords
Kitâb-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd Fî İlmi’t-Tıbb, zaman, takvimler, ay isimleri

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri